Česká protipovodňová asociace
Czech Flood Protection Association
  • Česky
  • English

Vstup pro členy

jméno
příjmení
povodne.cz

Kontakt

Sídlo ČPPA:

Jeremiášova 870
155 00 Praha 5
 

Sídlo prezidenta ČPPA:

Ing. Jan Papež
Na Vyhlídce 1030/53
360 01 Karlovy Vary
tel.: +420 353 236 327
mobil: +420 602 415 448
janpapez@koordinace.cz

 

ONLINE povodňové stavy na řekách

O Asociaci

Úvod / O Asociaci

Cílem Asociace

je spolupracovat s orgány veřejné správy, odborníky a dalšími organizacemi ČR v oboru své působnosti a v této oblasti navazovat i mezinárodní kontakty, poskytovat konzultace, pořádat semináře, školení, sympozia, konference ke společné výměně zkušeností, ukázky protipovodňových opatření, napomáhat rozvoji nových poznatků a zvyšovat odbornou úroveň svých členů a hájit jejich zájmy.

Asociace se podílí na rozvoji ochrany

před povodněmi, na propagaci a realizaci jejich výsledků ve společenské praxi i v široké veřejnosti.

Prioritou Asociace je pomáhat

prosazovat efektivní preventivní opatření v ochraně před povodněmi a při přípravě povodňových orgánů v rámci zpracování povodňových plánů a dalších organizačních opatření a dokumentace.

Asociace bude zajišťovat informace

pro veřejnost na internetu a dalších informačních médiích, pro své členy a další zájemce bude vydávat informační materiály o ochraně před povodněmi.

brno male
Vytvořilo ANAWE